• Συγγραφέας δημοσίευσης: Α:

Formato convencional12

The European Customer Experience Organization – Upcoming Events, Research, and Activities for You

Update  Public Newsletter for future ECXO.org Members

How are you? We hope you and your family are having a great summer.

The Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εμπειρίας Πελατών is an open-access CX Professional Network aiming to educate European and the rest of the world’s Corporate on CX, EX related topics, including customer understanding, perception, and real innovation plus some evolving topics.

Become a member: https://ecxo.org/

In October 2022, we will launch our corporate packages. Stay tuned!

Here it is our upcoming events and activities for you to subscribe on ZOOM:

The European Customer Experience Organization (ECXO)– ECXO.org presents Dr. Liraz Margalit – Digital Psychology, Brain & Behavioral Economics PhD, speaking about Leveraging Behavioural Digital Design to Transform Corporate Customer Experience.

Subscribe on zoom here https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9PidcNaxTDq6EfagZ0k8sg

Subscribe to the open access CX Professional growing business network: ECXO https://ecxo.org/

Or

Follow us on Linkedin: https://www.linkedin.com/company/european-customer-experience-organization/posts/?feedView=all&viewAsMember=true

The European Customer Experience Organization (ECXO) is delighted to host Colin Shaw , the CEO and Founder of Beyond Philosophy LLC who will reveal How to Practically Evoke Customer Emotions to Drive Value and answer your questions. With almost 300,000 followers on LinkedIn, this is your opportunity to meet one of the prominent original pioneers of customer experience who have helped shape the whole industry. Colin will share his practical insights from more than 20 years’ helping organizations transform their CX worldwide.Subscribe only on zoom only: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YyAmYDIRRq6erL2aa355og

150 virtual places only!

Join our open access CX Professional Business Network https://ecxo.org/individuals/

or 

Follow us on Linkedin:

https://www.linkedin.com/company/european-customer-experience-organization/posts/?feedView=all&viewAsMember=true

The two ECXO panelists will be Joanna Carr , CX Consultant at Allegro and ECXO Ambassador and co-founder, and Ricardo Saltz Gulko, the MD of Eglobalis Information – Insight – Innovation and the Founder and Initiator of the ECXO.org movement.

What will you learn from Colin? Read in the zoom connection.

How to Practically Evoke Customer Emotions to Drive Value ($)

1. Why customer emotions are overlooked by most organizations

2. The 20 emotions proven to drive and destroy value ($)

3. How to design emotions into your Customer experience

4. The critical importance of the peak and end emotions in designing an experience

5. Practical examples of how to evoke specific emotions in your emotional experience design.

The ECXO.org is thrilled also to present –>The Link between EX and CX Sep 16 with Ulla Koivukoski 

Subscribe to the Open Access CX Professional Business Network hand for this fantastic event

Subscribe now: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9hnocKNWRSekY1TcUVg78Q

The European Customer Experience Organization (ECXO) and You were invited to this SAS forum event to discuss their 2022 Research about EMEA Customer Loyalty: ”Delivering Experiences That Win Business and Build Loyalty – Subscribe here and ensure your place: https://www.sas.com/sas/events/22/cx-panel-discussion-september-22.html

When: 22 September 2022, 10:00 – 11:00 am CET
CX Champions Share Their Strategies  Live Launch of a New CX Survey for EMEA and discussion

The panelists are: Andreas Heiz, Christian Peter, Corrado Marozzo and  Ricardo Saltz Gulko

Do you want more events with partners or sponsored? Do you wish to stay updated or talk with us and explore possibilities with our upcoming corporate opportunities? Let us know: [email protected]

We are working hard and smartly to generate value on the ECXO Tea sessions, ECXO Q&A, and other upcoming high-added value shows to provide tools and high-impact value for you and your organization:

To Ensure top quality, we need your FEEDBACK & IDEAS WANTED!

ECXO Q&A: FEEDBACK & IDEAS WANTED!

The ECXO’s objective is to offer its members events, discussions, and articles that meet their needs and expectations.

The ECXO Q&A sessions have been running since April and will be starting up again on Sep 16 after the summer break. But, looking ahead, we would like to make sure that we are on track in our efforts to meet your needs! We have a rich schedule of topics and co-hosts up to the end of this year.

We are looking for feedback on the sessions that we have had to date, but also for ideas for future topics as well as volunteers to take part in coming Q&A sessions.

We would be very grateful if you would take some time to fill out this short survey to let us have your feedback. We can assure you that it will not fall on deaf ears!

Here is the survey link:

https://cx.surveysensum.com/7e16BHrA

Many thanks again to all who take the time to respond and read this long Article and Newsletter.

Soon we will announce our new ECXO Top Executive initiative, where top executives talks about CX, Technology, leadership, Growth, Adoption, and much more. Come on board, chat with us and participate as a panelist, speaker, member, and collaborator with quality material, sponsorship and as associated brand. https://ecxo.org/contact/

We are waiting for you to join our conversation: https://ecxo.org/

Have a lovely end of our summer 

ECXO Leadership Team, 

Joanna Carr, Susanne Fries-Palm, Federico Cesconi, Michael Brandt, Danny Petters, Ricardo Saltz Gulko and all Ambassadors team

===============================================================

Become a member now to the open access Customer Experience Professional Business Network Here ECXO.org : The European Customer Experience Orgaanization    

Θέλετε να δείτε περισσότερα άρθρα σαν αυτό;
Εγγραφείτε στο ECXO σήμερα

Ανακαλύψτε μια κοινότητα ηγετών και οργανισμών που έχουν δεσμευτεί να εργάζονται και να εξελίσσονται από κοινού για να βελτιώσουν τη συλλογική εμπειρία των πελατών και των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Έχετε απεριόριστη πρόσβαση στο απαράμιλλο περιεχόμενο του ECXO.

ecxo logo large